(وبلاگ نمونه سوالات شیمی)

- اردبیل

نمونه سوالات شیمی سال اول تا چهارم دبیرستان

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم خرداد 1391ساعت 17:15  توسط انجمن شیمی دبیرستان عارف اردبیلی   | 

آرشیو امتحانات نهایی شیمی 3

امتحان نهایی شیمی ۳ دی ماه ۸۲   دریافت فایل
پاسخ سوالات امتحان نهایی شیمی ۳ دی ماه ۸۲    دریافت فایل
امتحان نهایی شیمی ۳ خرداد ۸۳          دریافت فایل
پاسخ سوالات امتحان نهایی شیمی ۳خرداد۸۳   دریافت فایل
امتحان نهایی شیمی ۳ شهریور۸۳    دریافت فایل
پاسخ سوالات امتحان نهایی شیمی۳ شهریور ۸۳     دریافت فایل
امتحان نهایی شیمی۳ دی ۸۳ دریافت فایل
پاسخ امتحان نهایی شیمی ۳دی ۸۳                            دریافت فایل
امتحان نهایی شیمی ۳ خرداد ۸۴                                 دریافت فایل
پاسخ سوالات امتحان نهایی شیمی ۳خرداد۸۴  دریافت فایل
امتحان نهایی شیمی ۳ شهریور۸۴    دریافت فایل
پاسخ سوالات امتحان نهایی شیمی۳ شهریور۸۴ دریافت فایل
امتحان نهایی شیمی۳ دی ۸۴ +پاسخ    دریافت فایل
امتحان نهایی شیمی ۳ خرداد ۸۵ + پاسخ دریافت فایل
امتحان نهایی شیمی ۳ شهریور ۸۵ +پاسخ   دریافت فایل
امتحان نهایی شیمی شیمی ۳دی ۸۵ +پاسخ      دریافت فایل
امتحان نهایی شیمی ۳ خرداد ۸۶  دریافت فایل
پاسخ سوالات امتحان نهایی شیمی ۳خرداد۸۶  دریافت فایل
امتحان نهایی شیمی ۳ شهریور ۸۶ +پاسخ   دریافت فایل
امتحان نهایی شیمی شیمی ۳دی ۸۶ +پاسخ  دریافت فایل
امتحان نهایی شیمی ۳ خرداد ۸۷    دریافت فایل
پاسخ سوالات امتحان نهایی شیمی ۳خرداد۸۷  دریافت فایل
امتحان نهایی شیمی ۳ شهریور ۸۷+پاسخ       دریافت فایل
امتحان نهایی شیمی شیمی ۳دی ۸۷+پاسخ    دریافت فایل
امتحان نهایی شیمی ۳ خرداد ۸۸     دریافت فایل
پاسخ سوالات امتحان نهایی شیمی ۳خرداد۸۸  دریافت فایل

امتحان نهایی شیمی ۳ شهریور ۸۸ + راهنمای تصحیح   دریافت فایل
                                          

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آذر 1388ساعت 8:56  توسط انجمن شیمی دبیرستان عارف اردبیلی   | 

نمونه سوالات امتحاني پيش دانشگاهي و دبيرستان ها

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم بهمن 1387ساعت 13:27  توسط انجمن شیمی دبیرستان عارف اردبیلی   |